skončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. Následne pracovala ako sekundárny lekár na Neurologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice a od roku 2002 na Neurologickej klinike SZU v Bratislave. V roku 2008 získala špecializáciu v odbore neurológia. V roku 2006 absolvovala školenie v elektromyografii, odvtedy aktívne pracuje v elektromyografickom laboratóriu Neurologickej kliniky SZU, venuje sa problematike polyneuropatii (ochorenie periférnych nervov) a ochoreniam z okruhu parkinsonizmu. Je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti, venuje sa i prednáškovej a publikačnej činnosti. Publikuje v neurologických odborných časopisoch, kde získala ako hlavný autor cenu Arnolda Picka za najlepšiu slovenskú prácu uvedenú v časopise Neurológia pre prax v roku 2008. V roku 2008 absolvovala školenie o použití injekčného botulotoxínu typu A za účelom redukcie mimických vrások na tvári a na liečbu hyperhidrózy (zvýšené potenie), čomu sa aktívne venuje