svaly aj nervov vedúcich informácie o citlivosti. Poškodenie nervového systému spôsobuje spomalenie rýchlosti alebo blok vedenia vzruchu a zníženie jeho amplitúdy.

Pri ihlovej elektromyografii sa používajú ihlové elektródy, ktoré umožňujú snímať povrchové i hlbšie štruktúry. Pri vyšetrení sa do svalu (alebo v špeciálnych prípadoch do okolia nervového vlákna) vpichujú špeciálne upravené ihly. Pri tejto metóde pacient môže pociťovať mierne bolesti v mieste vpichu, prípadne môže pociťovať ľahkú precitlivenosť vyšetrovaných svalov, ktorá doznie v priebehu niekoľkých hodín po vyšetrení. V stave pokoja zo zdravého svalu nie je možné zaznamenať žiadnu elektrickú aktivitu, pri chorobných stavoch býva prítomná takzvaná spontánna aktivita. Pri slabom stiahnutí svalu sa hodnotia takzvané akčné potenciály motorických jednotiek - ich tvar, čas trvania, počet fáz a amplitúda. Záverom hodnotíme elektrickú aktivitu pri maximálnom stiahnutí svalu. Výsledky ihlovej elektromyografie môžu pomôcť pri určení diagnózy ochorenia svalu alebo tej časti nervov, ktoré ho riadia. EMG vyšetrenie zväčša indikuje lekár – neurológ.


Ako prebieha vyšetrenie
Vyšetrenie prebieha v oddelenej miestnosti, zväčša poležiačky pri zrelaxovanom svalstve. Lekár zisťuje elektrickú aktivitu v pokoji, pri slabej a maximálnej kontrakcii, bez stimulácie alebo pri rôznych druhoch stimulácie.