domov o nás služby ordinačné hodiny emg galéria na stiahnutie kontakt
Elektromyografia (EMG)
je neurofyziologická metóda, slúžiaca spolu s klinickým vyšetrením a zobrazovacími metódami na diagnostiku ochorení nervového systému a svalov.
Princíp vyšetrenia
Ide o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmein vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

Pri vyšetrení vodivosti nervovými vláknami používame väčšinou povrchové elektródy, ktoré sa lepia alebo prikladajú na kožu. Princípom vyšetrenia je dráždenie príslušných nervových vlákien alebo kmeňov elektrickými impulzmi, čo môže byť spojené s bolestivým alebo nepríjemným vnemom. Po podráždení sledujeme odpoveď z povrchu svalu alebo nervu. Hodnotí sa rýchlosť vedenia vzruchu nervovými vláknami, veľkosť odpovede pri rôznych miestach podráždenia, výsledok sa porovnáva s hodnotami získanými u zdravých osôb. Touto metódou môžeme získať informácie pri ochoreniach nervov ovládajúcich
Príprava
Pred vyšetrením nie je potrebná žiadna špecifická príprava, vyšetrovaný môže pred vyšetrením jesť, lieky užíva podľa pokynov lekára. Vyšetrujúceho lekára je nutné informovať o užívaní liekov ovplyvňujúcich zrážanlivosť krvi (najmä warfarínu), o užití lieku ovplyvňujúceho svalovú silu (syntostigmín), tiež o prítomnosti cudzích telies v tele najmä kovového charakteru.

EMG vyšetreniu môže predchádzať krátke neurologické vyšetrenie. Samotná elektromyografia trvá asi 30 minút až hodinu. Po vyšetrení nie je potrebné osobitné pozorovanie.
Obavy, riziká
Toto vyšetrenie vyžaduje spoluprácu pacienta. Napriek tomu, že vyšetrenie nie je úplne bezbolestné, netreba sa ho obávať.
Zmeny nájdeme pri:
Zmeny elektromyografickej krivky môžu vzniknúť pri rozličných patologických stavoch: napr. pri poškodení periférneho nervu (difúzne alebo lokalizované neuropatie), pri poškodení svalu (svalové dystrofie, polymyozitídy), pri poruche prevodu z nervového zakončenia na sval (myastenia gravis). Je súčasťou diagnostiky diabetickej neuropatie, tetanie.
mobil: + 421 917 364 080
tel.: + 421 2 209 100 13
neurogram@neurogram.sk
NEUROGRAM s.r.o.
neurologická ambulancia
Zdravotné stredisko
Kvačalova 26-28
821 01 Bratislava